Grønt Punkt


Grønt Punkt

Smaken av Grimstad AS er medlem av Grønt Punkt. Det vil si at vår emballasje kan leveres til gjennvinning uten kostnad.
Les mer om Grønt Punkt her.

grontpunkt 1000x650